Previous Next

کمد پولیش

از مزیت های مقاومتی استفاده از رنگ پولیشی میتوان به این نکات اشاره کرد که ابتدا ضخامت ورقهای ما ۲ تا ۳ میل اضافه شده و این باعث میشود که ورق ما محکم تر از قبل شود و در قسمت هایی که یک ام دی اف ساده بعد از مدتی دچار تاب میشود این سبک از کار اصلا دچار تاب نمیشود حتی اگر ما بخواهیم با ایجاد فشار به ورق کمی آن را خم کنیم ورق هایی که رنگ پولیش خرده اند تحت هیچ عنوان تحت فشار تاب نمی افتند .

مقاوم تر بودن در اثر ضربه احتمالی یکی دیگر از مزیت های استفاده از رنگ پولیش است به طوری که بر اثر ضربه سطح صاف رنگ پولیشی دچار فرو رفتگی نمیشود چرا که خمیر پولیش بعد از صفت شدن مانند یک چشپ سفت عمل میکند و به هیچ عنوان فرو رفتگی بعد از ضربه اتفاق نمی افتد