Previous Next

درب تمام چوب

 درب‌هایی که به صورت چوب توپر و یک تکه هستند، اصطلاحاً به آن‌ها درب‌های تمام چوب می‌گویند که از چوب‌های سفید راش روس و کاج و ملچ ساخته می‌شوند . البته رایج‌ترین آن‌ها درب تمام چوب روسی است که به صورت قابدار یا ابزار خورده یا یک تکه است که مورد آخر برای درب‌های آتش نشانی و دود بند در چند سال اخیر استفاده می‌شوند.